Jesteś w: Home / Zasady refundacji NFZ

Zasady refundacji NFZ

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne mogą być wystawiane jedynie na nowym wzorze. 

 Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły, tzn. jeśli zlecenie wystawiono w lipcu na miesiące lipiec – sierpień – wrzesień, zaopatrzenie na 3 miesiące można odebrać do 31 lipca; w sierpniu zostanie wydane zaopatrzenie na 2 miesiące; we wrześniu – na 1 miesiąc.

 Jeśli właśnie otrzymałeś swoje pierwsze zlecenie na sprzęt stomijny i jest ono wystawione na dotychczasowym wzorze, musisz je potwierdzić we właściwym oddziale NFZ najpóźniej do 30 czerwca. Od 1 lipca Oddziały NFZ będą potwierdzały jedynie nowe zlecenia.

WNIOSEK

Refundacja NFZ jest to dofinansowanie całości lub części wartości sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub innych środków pomocniczych, przeznaczone dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ogólne zasady refundacji oraz wysokość cen dofinansowania poszczególnych wyrobów medycznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 roku.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie podlegają one żadnym rabatom i muszą być wydawane i/lub sprzedawane w cenach zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Dz. U. 2013 poz. 1565 wprowadzone zostały zmiany m.in. w zakresie kodów przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

POPRZEDNI KOD

NOWY KOD

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO

LIMIT MIESIĘCZNY

9243.01

P.099.I

Sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia)

400

9243.02

P.099.K

Sprzęt stomijny – stomia na jelicie grubym (kolostomia)

300

9243.03

P.099.U

Sprzęt stomijny – stomia na układzie moczowym (urostomia)

480

 

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 lipca 2014 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, Dz. U. 2013 poz. 1678,  które wprowadza od 1 lipca 2014 roku nowe wzory zlecenia.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w sprzęt stomijny należy wypisywać na dotychczasowym druku Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie,  podając NOWY KOD:

P.099.I

P.099.K

P.099.U